EEN GRATIS MILIEU-AUDIT ALS EERSTE STAP

Je wil te allen tijde de controle over je bedrijf behouden. Daarom is het van essentieel belang dat je de risico’s van eventuele vervuilingen in kaart brengt.
Wij voorzien je van een gedetailleerd rapport met tastbare oplossingen op maat van je organisatie, zowel inzake spill preventie als spill controle.

 

ONZE EXPERTISE OP MAAT VAN JOUW BEDRIJF
Wie hulp nodig heeft, vindt in Arivic een ervaren partner met de juiste oplossingen en een uniek aanspreekpunt in het bestrijden en coördineren van calamiteiten. We weten uit ervaring dat elke situatie anders is en een specifieke en persoonlijke aanpak vraagt. Met oplossingen op maat zorgen we ervoor dat je gefundeerde en verantwoorde beslissingen kunt nemen. Op basis van onze 25-jarige ervaring in het bestrijden van schadelijke lekken en verontreiniging, hebben we een uitgekiende productmix van kwaliteitsoplossingen uitgewerkt.
 
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN SPILL PREVENTIE EN SPILL CONTROLE?
Het is belangrijk om zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen, die een mogelijke vervuiling onmiddellijk opvangen of indijken, zodat ze niet in contact komt met water of land en zich ook niet kan verspreiden. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn lekbakken, opvangvloeren, absorptiemateriaal onder lekkende machines of permanente oliekeerschermen.
 
In sommige gevallen is het niet mogelijk om alle lekken en vervuilingen preventief te behandelen. Denk maar aan blokkades van het wegverkeer of van een vaargeul. In dergelijke gevallen moet er aan spill controle gedaan worden. Dan komt het erop neer om daadkrachtig op te treden en de schadelijke gevolgen zo klein mogelijk te houden. Om in crisismomenten de controle te behouden over de situatie, heb je de juiste tools nodig en moet je weten hoe je die correct gebruikt.
 
Vraag hier direct uw Milieu-audit aan

 

INVESTEER IN UW VEILIGHEID

De voorbije 25 jaar is er heel wat veranderd op het vlak van milieu. Zowel overheden als bedrijven zijn zich meer dan ooit bewust van de schadelijke gevolgen van verontreiniging voor de mens en de natuur, maar ook voor onze economie.

De meeste van onze klanten hebben ondertussen begrepen dat een duurzame en preventieve aanpak meer dan ooit de juiste keuze is. Het is bovendien een investering die ze meer dan terugverdienen op korte en lange termijn.