SPILL MANAGEMENT

Onder spill management verstaan we het volledige beheer van alle mogelijke spills binnen uw bedrijf.

 

SPILL MANAGEMENT ALS ONDERDEEL VAN UW VEILIGHEIDSPLAN

Investeren in spill management wordt steeds belangrijker. Het kan u op lange termijn veel geld besparen.


Onze maatschappij staat – terecht – steeds kritischer tegenover bedrijven die het milieu verontreinigen, want de mogelijke gevaren en gevolgen van een accidentele spill zijn immens groot. Ook de internationale regels en wetten worden alsmaar strenger. Dat maakt dat het voor bedrijven stilaan vijf voor twaalf is. Wie vandaag de dag niet bij is met de nieuwste trends in spill preventie en spill management, kan daar op een later moment de rekening voor gepresenteerd krijgen.

HET VERSCHIL TUSSEN SPILL PREVENTIE EN SPILL CONTROLE

In eerste instantie is het belangrijk om zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen, die een mogelijke vervuiling onmiddellijk opvangen of indijken, zodat ze niet in contact komt met water of land en zich ook niet kan verspreiden. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn lekbakken, opvangvloeren, absorptiemateriaal onder lekkende machines of permanente oliekeerschermen. Stuk voor stuk oplossingen die u in staat stellen om snel te reageren op mogelijke problemen en die buitensporige clean-up kosten vermijden.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om alle lekken en vervuilingen preventief te behandelen. Denk maar aan ongevallen tijdens het transport of aan een calamiteit naar aanleiding van het breken van een hydraulische slang. In dergelijke gevallen moet er aan spill controle gedaan worden. Dan komt het erop neer om daadkrachtig op te treden en de schadelijke gevolgen zo klein mogelijk te houden. Om in crisismomenten de controle te behouden over de situatie, hebt u de juiste tools nodig en moet u weten hoe u die correct gebruikt.

DE 4 FASEN VAN SPILL MANAGEMENT

Onder spill management erkennen wij 4 fases:

– preventie: opvangen van de spill aan de bron
– controle: indijken van de spill of lekkage en zorgen dat de contaminatie niet uitbreidt
– skimmen of absorberen: 90% van de vervuiling kan mechanisch worden verwijderd op het water; op land absorberen met sorbents of korrels
– cleaning: de laatste resten van de vervuiling oplossen dmv biologische olievlekverwijderaars (zowel voor recente als historische vervuiling)

HOUDT U AL REKENING MET SPILLS?

Dankzij onze materialen en preventieve toepassingen beschermt u uw bedrijf en uw mensen tegen allerlei vormen van economische en ecologische schade.
Door onvermijdelijke vervuilingen efficiënt in te dijken, voorkomt u immers verdere calamiteiten. 
Zo bespaart u uw bedrijf onnodige hoge kosten en imagoschade.


SPILL MANAGEMENT
4 redenen om voor spill management te kiezen

  1. Minimaliseer de financiële risico's en voorkom buitensporige clean-upkosten.
  2. Bescherm uw mensen en zorg voor een veilige werkomgeving.
  3. Draag zorg voor uw omgeving en voorkom imagoschade.
  4.  
    Bescherm uw bedrijf en verzeker de continuïteit van uw activiteiten.