SPILL PREVENTIE

In eerste instantie is het belangrijk om zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen, die een mogelijke vervuiling onmiddellijk opvangen of indijken, zodat ze niet in contact komt met water of land en zich zo ook niet kan verspreiden.

SPILL MANAGEMENT = SPILL PREVENTIE + SPILL CONTROLE.

Door te investeren in spill management, bent u op alles voorbereid en kan u in dringende en gevaarlijke situaties terugvallen op de juiste tools, processen en materialen.

SPILL PREVENTIE

Spill preventie helpt u om steevast de controle over uw bedrijf en de mogelijke vervuilingen te bewaren.

In eerste instantie is het belangrijk om zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen, die een mogelijke vervuiling onmiddellijk opvangen of indijken, zodat ze niet in contact komt met water of land en zich ook niet kan verspreiden. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn lekbakkenopvangvloerenabsorptiemateriaal onder lekkende machines of permanente oliekeerschermen. Stuk voor stuk oplossingen die u in staat stellen om snel te reageren op mogelijke problemen en die buitensporige clean-up kosten vermijden.

SPILL CONTROLE

In sommige gevallen is het niet mogelijk om alle lekken en vervuilingen preventief te behandelen. Denk maar aan blokkades van het wegverkeer of van een vaargeul. In dergelijke gevallen moet er aan spill controle gedaan worden. Dan komt het erop neer om daadkrachtig op te treden en de schadelijke gevolgen te beperken. Om in crisismomenten de controle te behouden over de situatie, zijn de juiste tools nodig en moet u weten hoe deze correct gebruikt worden.


" Door te investeren in spill preventie dalen zowel onze "
werkongevallen alsook de kans om onze
productieprocessen te moeten stilleggen na een spill
of calamiteit.

JEF DECLERCK - PREVENTIEADVISEUR