CRISIS MANAGEMENT

Tijdens crisissituaties heeft elk bedrijf een efficiënt veiligheidsplan nodig.

De voorbije 25 jaar zijn er heel wat positieve evoluties geweest op het vlak van veiligheid in en rond onze bedrijven. Toch merken we dat er nog heel wat werk te verrichten valt in het brengen van de nodige awareness omtrent milieuproblematiek en zijn onlosmakelijke economische gevolgen. In veel gevallen gaat het er niet over of, maar eerder wanneer er een spill komt.

BEREID U VOOR OP HET ERGSTE

Op deze momenten is het belangrijk dat er een draaiboek klaarligt met alle mogelijke stappen die moeten genomen worden. Terugvallen op een methodiek om consequent en kordaat op te treden, zal essentieel blijken in het verdere verloop en bestrijding van de spill/calamiteit.

AUDIT TER PLAATSE

Soms is het niet altijd duidelijk om te weten waar de risico’s juist liggen. Arivic is er in gespecialiseerd om deze risico’s te herkennen, duidelijk in kaart te brengen en efficiënte oplossing aan te reiken. Contacteer ons voor een spill management audit.


" Het geheim van crisismanagement is niet goed versus "
slecht, maar het is ervoor zorgen dat het slechte niet
nog erger wordt.

VICKY BUYCK - MANAGING DIRECTOR ARIVIC